Jakiej pompy szukasz ?

Kliknij w wybraną cechę pompy. Pamiętaj, że pompy SeRa mogą być zawsze wzbogacone o osprzęt opcjonalny.

Cechy pomp dozujących • ATEX

  Dostępne wykonania zgodne z ATEX (Ex II 3G EEx c IIBT4 lub Ex II 2G EEx c IIBT4.
 • automatyczny czujnik przerwania membrany

  Automatyczny czujnik informujący o uszkodzeniu membrany roboczej. Pozwala na przekazanie zwrotnego sygnału do pompy inicjując alarm. Pozwala to zapobiec uszkodzeniu pompy na skutek infiltracji tłoczonego medium do jej wnętrza. Stosowany głównie w pompach z membranami wielowarstwowymi.
 • automatyczny zawór odpowietrzający

  Niektóre pompy dozujące SeRa mogą być standardowo wyposażone w zintegrowany automatyczny zawór odpowietrzający. Gaz oraz aerozol są odprowadzane do zbiornika ssawnego. Otwarcie zaworu odpowietrzającego następuje automatycznie po uruchomieniu pompy lub też sygnałem zewnętrznym. Po określonym czasie, lub po ustaniu sygnału zewnętrznego, zawór jest zamykany, zaś pompa realizuje pracę w warunkach nominalnych.
 • kalibracja

  Możliwość precyzyjnej kalibracji pompy i dozowania zadanej objętości cieczy (BATCH).
 • kontrola poziomu cieczy

  Do pompy dozującej mogą być przekazywane dwa sygnały informujące o poziomie medium w zbiorniku: alarm wstępny oraz alarm pracy na sucho. Lance ssawne SeRa mogą być fabrycznie wyposażone w styczniki kontrolujące poziom cieczy w zbiorniku.
 • LCD

  Pompa wyposażona w wyświetlacz LCD pokazujący parametry pracy oraz ustawienia konfiguracyjne.
 • manometryczny wskaźnik przerwania membrany

  Wskaźnik manometryczny informujący o uszkodzeniu membrany roboczej. Pozwala zapobiec uszkodzeniu pompy na skutek infiltracji tłoczonego medium do jej wnętrza. Stosowany głównie w pompach z membranami wielowarstwowymi.
 • PROFIBUS ready

  Pompy dozujące SeRa mogą być na życzenie wyposażone w interfejs PROFIBUS.
 • ręczny zawór odpowietrzający

  Niektóre pompy dozujące SeRa mogą być standardowo wyposażone w zintegrowany zawór odpowietrzający. Gaz oraz aerozol są odprowadzane do zbiornika ssawnego. Otwarcie zaworu odpowietrzającego jest zalecane podczas uruchamiania pompy. Jak tylko nastąpi przepływ medium pozbawionego gazów, zawór należy zamknąć.
 • regulacja skoku

  Ręczna regulacja skoku membrany pozwala na zmianę wydajności pompy dozującej. Opcjonalnie, większość pomp SeRa może być wyposażona w serwomechanizm realizujący to zadanie w odpowiedzi na wejściowy sygnał 0/4-20mA.
 • wejście 0/4-20mA

  Umożliwia sterowanie wydajnością pompy proporcjonalnie do sygnału wejściowego 0-20mA lub 4-20mA.

 • wejście impulsowe

  Pozwala na sterowanie częstotliwością skoku membrany roboczej,
  Sterowanie 1:1 oznacza, iż jeden impuls podany na wejście pompy generuje jeden ruch membrany, czyli zadozowanie minimalnej objętości równej objętości skokowej pompy.

 • wejście ON/STOP

  Wejście stycznikowe włączające i wyłączające pompę dozującą lub też inicjujące dozowanie zadanej objętości (BATCH)

 • zawór kompensacyjny

  Pompy dozujące membranowo-tłokowe SeRa mogą być wyposażone w zintegrowane zawory kompensujące zmianę objętości cieczy buforowej. Rozwiązanie to gwarantuje stabilna i bezpieczną pracę pompy oraz zdecydowane wydłuża żywotność membrany.
 • zawór przelewowy

  Zawór przelewowy zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem w przypadku niekontrolowanego wzrostu ciśnienia po stronie tłocznej. Po przekroczeniu ciśnienia granicznego ciecz nie jest tłoczona do instalacji, lecz zawracana do zbiornika ssawnego. Niektóre pompy dozujące SeRa mogą posiadać zawór przelewowy zintegrowany z pompą. Jeżeli go nie ma, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia na rurociągu tłocznym.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cokies. Korzystając z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na takie działanie. By dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką dotycząca plików cookies.